De nieuwbouw betreft de nieuw te realiseren duurzame huisvesting voor Tecnotion te Almelo. Het gebouw en haar duurzame aspecten worden beoordeeld conform de Breeam-NL methodiek waarbij de ambitie ‘Excellent’ is uitgesproken. Het perceel is 1.680 m2 groot waarop het kantoor (2.770 m2 bvo) gerealiseerd zal worden. Diverse duurzame aspecten en innovatieve oplossingen worden in de uitvoering meegenomen. In het najaar van 2014 zal met de bouw van het kantoor en magazijn gestart worden. De verwachte doorlooptijd bedraagt ca. 9 maand.

Ontwerp

Ook bij het ontwerp en de indeling van het kantoor is rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. Zo worden de gevels aan de zuidzijde voorzien van ‘zonneluifels’. De ‘zonneluifels’ reduceren de instraling van de zon waardoor de benodigde koelcapaciteit afneemt. Daarnaast worden hiermee grote temperatuurschommelingen voorkomen wat het comfort voor de gebruikers ten goede komt.

Klimaatsysteem.

Warmtepomptechniek vormt de basis voor het klimaatsysteem waarbij elke verdieping van een eigen exemplaar is voorzien. Door het slim schakelen van de warmtepompen zal warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de kantoren, verdiepingen en de doorgaans warme zuid- en koude noordzijde. De warmtepompen worden gevoed door een collectorveld (warmte en koude opslagsysteem) dat in de bodem is aangebracht. Het collectorveld betreft een gesloten systeem van 60 bodemwisselaars die door middel van een grond verdringende techniek, tot ca. 30 meter diep de aarde in zijn gebracht. Het collectorveld verwarmt en koelt een pakket van ca. 14.000 m3 zand en herbergt ca. 4.500 meter waterleiding. Door dit systeem wordt elk uur ca. 10 m3 water rondgepompt en zal de warmtepompen al naar gelang de vraag, van warmte dan wel koude voorzien.

Verlichting

De verlichting zal uitgerust worden met bewegingsdetectie om energie te besparen en om te voorkomen dat lampen onnodig blijven branden. De verlichting die toegepast zal worden betreft TL5 verlichting en is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur. Waar mogelijk is LED toegepast.

De energie die gebruikt wordt, wordt aantoonbaar ‘groen’ ingekocht. Omdat ook de gasaansluiting ontbreek en van verbranding van fossiele brandstoffen geen sprake is, is de nieuwbouw CO2 neutraal.

Water

Naast een duurzaam klimaatsysteem wordt het kantoor voorzien van waterbesparende voorzieningen. Zo worden toiletten toegepast met 4 liter spoeling. De urinoirs zijn uitgerust met ‘aanwezigheidsdetectie’ en een magneetklep in de waterleiding voorkomt onnodig waterverlies.

Bouwmethode

De betonnen kern van het gebouw is op een industriële wijze gebouwd. Industrieel bouwen is een verregaande vorm van industrieel bouwen waarbij ontwerp, productie, levering en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd. De bouwmethodiek reduceert het aantal vervoers-bewegingen, de hoeveelheid afval en de bouwtijd. Naast de betonnen kern is gebruik gemaakt van een staalskelet.

Al met al een duurzaam en comfortabel gebouw!