Park Phi Enschede

De ontwikkeling van Park Phi betreft de nieuwbouw van drie vooruitstrevende en onder architectuur ontworpen kantoorgebouwen, gelegen in een parkachtige setting aan de Zuiderval te Enschede. Bij zowel de ontwikkeling van de kantoren als de inrichting van het terrein staan duurzaamheid en de gebruiker centraal.

De ontwikkeling van de kantoren is geïnspireerd door de huidige maatschappelijke onderwerpen waar wij allen dagelijks mee worden geconfronteerd. Zo zijn zaken als vergrijzing en de klimaatproblematiek niet uit het dagelijks leven weg te denken en zorgen deze voor een ommekeer in bouwend Nederland. De aarde warmt op, de energievoorraad stagneert, het aantal arbeidskrachten in de bouwsector neemt af en de goed opgeleide handwerker wordt schaars. Daarnaast spelen aspecten als milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en het beperken van de CO2-uistoot een steeds grotere rol. Met deze aspecten in het achterhoofd heeft Schröder Vastgoed de missie geformuleerd om middels het toepassen van nieuwe technieken, die antwoord geven op bovenstaande problemen, toegevoegde waarde te creëren bij de realisatie van de gebouwde omgeving.

Bij de ontwikkeling van de kantoren is gezocht naar een nieuwe bouwtechniek waarbij minder arbeidskrachten nodig zijn, een bouwtechniek die de kwaliteit ten goede komt en de bouwtijd verkort. Omdat de traditionele bouwmethoden niet aan deze eisen voldoen is gezocht naar een vernieuwende en innovatie bouwwijze, het Industriële bouwen. Dit is een snelle en uiterst efficiënte wijze van prefab-bouwen waarbij ontwerp, productie, logistiek en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd. 3D-tekenprogramma’s maken het mogelijk om geavanceerde elementen te ontwerpen en te controleren, waarna ze op het juiste moment op de bouwplaats arriveren om als bouwpakket geassembleerd te worden. Zowel de bouwtijd, het benodigde aantal arbeiders, de hoeveelheid bouwafval als de faalkosten, die gemiddeld rond de 10% liggen, nemen hierdoor drastisch af.

Ook ten aanzien het klimaat, de CO2-uitstoot, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid betreft het zeer vooruitstrevende gebouwen. De energievraag wordt ingevuld volgens het principe van trias energetica waarbij het reduceren van de energievraag en het duurzaam opwekken ervan de belangrijkste peilers vormen. Daar waar restvraag ontstaat wordt louter groene stroom ingekocht. De gasaansluiting zal achterwege blijven waardoor de gebouwen alleen elektriciteit verbruiken.

Door de energiehuishouding op een innovatieve, duurzame en energiezuinige wijze in te vullen zullen de energielasten van de kantoren met minimaal 60% gereduceerd worden ten opzichte van een traditioneel gebouwd kantoor en zijn de kantoren door het toepassen van het principe van trias energetica en de aanschaf van slechts een beperkte hoeveelheid groene stroom, zelfs CO2 neutraal.

Omdat duurzaamheid, zeker gezien de toekomst, een belangrijke rol gaat spelen worden people, planet, prosperity en project zo optimaal mogelijk geïntegreerd. Hiermee gaat maximale aandacht uit naar de mens, zowel binnen als buiten de te huisvesten onderneming, het (leef)milieu, welvaart en de kwaliteit van het project. Om een optimaal en duurzaam eindresultaat te bereiken is het zaak de elementen op harmonieuze wijze met elkaar te combineren en de juiste balans te vinden.