De nieuwbouw betreft de nieuw te realiseren duurzame huisvesting voor Sensata te Hengelo. Het gebouw en haar duurzame aspecten worden beoordeeld conform de Breeam-NL methodiek waarbij de ambitie ‘excellent’ is uitgesproken.

Het perceel is circa 10.000 m2 groot waarop het kantoor (11.892 m2 BVO) gerealiseerd zal worden. Diverse duurzame aspecten en innovatieve oplossingen worden in de uitvoering meegenomen. In het najaar van 2015 zal met de bouw van het kantoor en magazijn gestart worden. De verwachte doorlooptijd bedraagt ca. 12-15 maand.

Ontwerp

Bij het ontwerp, de oriëntatie en de indeling van het kantoor is rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. Zo worden de gevel aan de zuidzijde voorzien van zonnepanelen welke tevens dienst doen als luifel. De ‘zonneluifels’ reduceren de instraling van de zon waardoor de benodigde koelcapaciteit afneemt. Daarnaast worden hiermee grote temperatuurschommelingen voorkomen wat het comfort voor de gebruikers ten goede komt.

Klimaatsysteem.

Warmtepomptechniek vormt de basis voor het klimaatsysteem waarbij elke gebouwdeel per bouwlaag van een eigen exemplaar is voorzien. Door het slim schakelen van de warmtepompen zal warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de gebouwdelen, kantoren, verdiepingen en de doorgaans warme zuid- en koude noordzijde. De warmtepompen worden gevoed door een collectorveld (warmte en koude opslagsysteem) dat in de bodem is aangebracht. Het collectorveld betreft een gesloten systeem van circa 450 bodemwisselaars die door middel van een grond verdringende techniek, tot ca. 25 meter diep de aarde in zijn gebracht. Het collectorveld verwarmt en koelt een pakket van ca. 70.000 m3 zand en herbergt ca. 37.500 meter waterleiding. Door dit systeem wordt elk uur ca. 100 m3 water rondgepompt en zal de warmtepompen al naar gelang de vraag, van warmte dan wel koude voorzien.

Verlichting

De verlichting zal uitgerust worden met bewegingsdetectie om energie te besparen en om te voorkomen dat lampen onnodig blijven branden. De verlichting die toegepast zal worden betreft TL5 verlichting en is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur. Waar mogelijk is LED toegepast.

De energie die gebruikt wordt, wordt aantoonbaar ‘groen’ ingekocht. Omdat ook de gasaansluiting ontbreek en van verbranding van fossiele brandstoffen geen sprake is, is de nieuwbouw CO2 neutraal.

Water

Naast een duurzaam klimaatsysteem wordt het kantoor voorzien van waterbesparende voorzieningen. Zo worden toiletten toegepast met 4 liter spoeling. De urinoirs zijn uitgerust met ‘aanwezigheidsdetectie’ en een magneetklep in de waterleiding voorkomt onnodig waterverlies. Hemelwater dat op het dak valt wordt gebufferd en gebruikt voor het spoelen van de toiletten en het sproeien van de tuin.

Bouwmethode

De betonnen kern van het gebouw is op een industriële wijze gebouwd. Industrieel bouwen is een verregaande vorm van industrieel bouwen waarbij ontwerp, productie, levering en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd. De bouwmethodiek reduceert het aantal vervoers-bewegingen, de hoeveelheid afval en de bouwtijd. Naast de betonnen kern is gebruik gemaakt van een stalen frame, kanaalplaatvloeren en industriële gevelelementen..

Materialen

Al het hout dat wordt toegepast zal voorzien zijn van een FSC of PEFC certificaat. Beton, staal, aluminium en isolatie worden gefabriceerd onder ISO14001 daar waar voor onder andere de productie van het beton, minimaal 30% gerecycled toeslagmateriaal wordt gebruikt.  Daarnaast levert de unieke samenstelling van het beton een grote bijdrage in het reduceren van de CO2 uitstoot.